Cele projektu

Celem głównym projektu jest wzmocnienie rozwoju i rozszerzenie współpracy pomiędzy sąsiednimi regionami po obu stronach granicy, dzięki budowie trwałego, transgranicznego partnerstwa obu uczelni, w tym obecnych i przyszłych studentów oraz pracowników naukowych i dydaktycznych, zmierzającego do poprawy jakości kształcenia akademickiego na pograniczu polsko-czeskim, uwypuklenia w problematyce edukacyjnej i naukowej zagadnień o znaczeniu transgranicznym oraz lepszego dostosowania oferty uczelni wyższych do potrzeb rozwojowych pogranicza. Cel ten jest realizowany poprzez:

  • opracowanie strategii współpracy partnerów na potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza, w tym przygotowanie planów wspólnych projektów,
  • rozszerzenie wiedzy studentów obu uczelni o problemach istotnych dla pogranicza polsko-czeskiego,
  • integrację społeczności na terenie pogranicza, w tym przede wszystkim integrację środowiska akademickiego.