Założenia projektowe

Działanie 1. Opracowanie strategii długofalowej współpracy obu uczelni, konkretyzującej ich plany wspólnego ubiegania o środki transgraniczne (2014-2020), m.in. na cele edukacyjne, naukowe i związane z transferem wiedzy akademickiej do polskich i czeskich firm oraz instytucji odpowiedzialnych za rozwój pogranicza. W ramach projektu przewidziano 3 spotkania partnerów, służące wypracowaniu przedmiotowej strategii.

Działanie 2. Rozwój współpracy dydaktycznej Partnerów tj. każdy z Partnerów przygotuje 1 wykład dotyczący przedsiębiorczości i rynku pracy na pograniczu polsko-czeskim z punktu widzenia sąsiada. Wykład ma dotyczyć problematyki czeskiej dla studentów w Żywcu, oraz problematyki polskiej dla studentów w Ostrawie.

Działanie 3. Organizacja polsko-czeskiego pikniku integracyjno-rekreacyjnego „Poznajmy się bliżej”, w Żywcu. Będzie to impreza integracyjna dla studentów i kadry akademickiej obu uczelni oraz licealistów polskich, rozpoznających możliwości kontynuacji edukacji po zdaniu matury.

Działanie 4. Współpraca naukowa tj. wspólne przeprowadzenie badań (ankiety, wywiady z beneficjentami) dot. możliwości dalszego rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Beskidy w latach 2014-2020 na bazie doświadczeń z lat 2007-2013. Wyniki badań opublikowane zostaną w recenzowanej monografii polsko-czeskiej.