Informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików.
Wyszukiwarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
O systemie
Badanie losów zawodowych absolwentów rozpoczęte w 2010 roku było jednym z pierwszych, jednak nie ostatnim na kierunku Informatyka. Intencją uczelni jest stałe monitorowanie kariery zawodowej jej absolwentów, a co za tym idzie prowadzenie panelowych badań. Zgodnie z nowymi regulacjami badanie należy powtarzać w określonych odstępach czasowych, co pozwoli na identyfikację prawidłowości związanych z losami absolwentów. Badanie pozwoli uchwycić również dynamikę zmian zachodzącym na rynku, przy założeniu, że w badaniu zechce wziąć udział ta sama populacja absolwentów.

Aby sprawnie i szybko zbierać informacje i ułatwić proces ich analizy przygotowano internetowe narzędzie badawcze. Kwestionariusz w wersji elektronicznej został opracowany zgodnie z aktualnymi zapotrzebowaniami uczelni oraz z uwzględnieniem specyfiki studiów na kierunku Informatyka. Nie mniej ważne były również wymagania rynku pracy, które stanowiły podstawę do utworzenia kafeterii umiejętności absolwenta uczelni wyższej.

Kwestionariusz ankietowy zamieszczony jest na stronie Portalu Absolwenckiego. Absolwenci mogą wypełnić formularz po uprzednim zalogowaniu się do dedykowanego im portalu. Informacje o systemie i warunkach logowania przesyłane są każdemu zainteresowanemu na skrzynkę emailową po wcześniejszym wypełnieniu deklaracji udziału.

Dane zebrane podczas trwającego procesu badawczego są gromadzone w bazie umieszczonej na serwerze uczelnianym. Po zakończonym badaniu przygotowywany jest raport, który w dalszej kolejności zostaje umieszczony na portalu.

Kwestionariusz ankietowy został podzielony na kilka części:
  • Edukacja oraz ocena kształcenia w WSB
  • Sytuacja zawodowa absolwentów
  • Sytuacja zawodowa absolwentów pozostających aktualnie bez pracy
  • Metryczka
Łącznie formularz zawiera 46 pytań (w tym 8 metryczkowych). Dzięki odpowiedniej konstrukcji narzędzia badawczego możliwe jest zebranie opinii, co do poziomu kształcenia oferowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu oraz pozyskanie informacji na temat ścieżki kariery absolwentów.
Kontakt
Strona główna
Akademickie Biuro Karier
Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej


ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel./ fax: 32 295-93-15
e-mail: abk@wsb.edu.pl
O projekcie badawczym
O systemie
Deklaracje udziału
Doradztwo zawodowe
Ankieta
Forum
Kontakt
Informatorium absolwenckie
Panel logowania
Absolwent PracodawcaOgłoszenia pracodawców
Najnowsze tematy na forum
Badania losów absolwentów
Shoutbox


Shoutbox dostępny dla zalogowanych
Linki