Informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików.
Wyszukiwarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ankieta

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nałożyła na polskie uczelnie obowiązek ciągłego monitorowania karier zawodowych absolwentów. W związku z tym Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zwraca się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w niniejszym badaniu.

Uczelnia zapewnia, iż uzyskane podczas badania dane będą miały charakter poufny, tzn. posłużą wyłącznie do utworzenia zbiorczych zestawień statystycznych.

Wyniki badania losów zawodowych absolwentów będą miały znaczenie dla rozwoju Uczelni, bowiem wpłyną na dostosowanie programów kształcenia do wymogów rynku pracy. Prosimy o rzetelne wypełnienie poniższego formularza (drukowanymi literami lub poprzez wstawienie znaku „x” w odpowiednią rubrykę).

Dziękujemy za zrozumienie i przychylne projektowi stanowisko
oraz życzymy wielu sukcesów w karierze zawodowej.


Formularz przystąpienia do projektu badania losów zawodowych
absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Nazwisko
Imię
Kierunek/i studiów
Specjalność/ści

Termin obrony
miesiącrok
Rodzaj studiówLicencjackie
Inżynierskie
Uzupełniające magisterskie

Forma studiówStacjonarne
Niestacjonarne

Adres zamieszkaniaUlica
Miejscowość
Kod pocztowy

TelefonStacjonarny
Komórkowy

Adres skrzynki mailowej

OŚWIADCZENIE

(proszę zaznaczyć jedną z opcji poniżej)

Wyrażam zgodę na:
1) udział w badaniach losów zawodowych absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, które będą prowadzone drogą e-mailową, telefoniczną lub pocztową (listownie).
2) gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej wyłącznie w celach przeprowadzenia w/w badań (art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

Nie wyrażam zgody na udział w badaniach losów zawodowych absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Kontakt
Strona główna
Akademickie Biuro Karier
Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej


ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel./ fax: 32 295-93-15
e-mail: abk@wsb.edu.pl
O projekcie badawczym
O systemie
Deklaracje udziału
Doradztwo zawodowe
Ankieta
Forum
Kontakt
Informatorium absolwenckie
Panel logowania
Absolwent PracodawcaOgłoszenia pracodawców
Najnowsze tematy na forum
Badania losów absolwentów
Shoutbox


Shoutbox dostępny dla zalogowanych
Linki