27 grudnia 2017 została ogłoszona zmiana do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie świadectwa maszynisty. Rozpzorządzenie wejdzie w życie 31 grudnia 2017 roku. Poniżej link do zmiany:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty Dz.U. 2017 poz. 2430