Cele projektu

Celem Projektu jest rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, z ukierunkowaniem na  wspólną poprawę stosunków społecznych, kulturalnych i  gospodarczych. 

Cele bezpośrednie Projektu: - rozwój kompetencji mieszkańców Euroregionu Śląsk Cieszyński w zakresie istotnych aspektów zarządzania kulturą poprzez dostarczenie im profesjonalnej wiedzy i przydatnych umiejętności, umożliwiających profesjonalizację prowadzonej prze nich działalności kulturalnej i jej dalszy rozwój,

- społeczna integracja środowiska osób i podmiotów związanych z kulturą na pograniczu wokół problemów związanych ze współpracą transgraniczną w dziedzinie kultury m.in. zbadanie możliwości utworzenia transgranicznego klastra kulturalnego oraz podjęcia wspólnych działań transgranicznych na rzecz profesjonalnego wsparcia marketingowego i promocyjnego kultury na pograniczu.