Materiały dydaktyczne

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ramach projektu pn. „Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Funduszu Mikoprojektów Euroregionu Śląski Cieszyński.

Materiały dostępne są bezpłatnie.