Monografia

W ramach projektu „Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA" powstała polskojęzyczna i czeskojęzyczna monografia naukowa pt. Perspektywy rozwoju sektora kultury w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Wybrane zagadnienia" pod redakcją Pani Joanny Kurowskiej - Pysz, Pani Joanny Łodziany - Grabowskiej, Pana Zdenka MIKOLÁŠ oraz Pana Łukasza Wróblewskiego. 

Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych sformułowano wnioski i rekomendacje, istotne dla rozwoju polsko-czeskiego rynku dóbr i usług kultury, które wskazują na możliwości dalszego zacieśniania współpracy na tym rynku. 

Publikacja współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Funduszu Mikoprojektów Euroregionu Śląski Cieszyński.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z monografią, która dostępna jest bezpłatnie.