Transgraniczność

Wpływ transgraniczny dotyczy mieszkańców pogranicza, a szczególności osób, instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Prowadzone działania w ramach projektu wzmocnią kompetencje w zarządzaniu kulturą, co bezpośrednio przyczyni się do rozwoju oferty kulturalnej pogranicza. Podczas warsztatów przewiduje się m.in. wymianę doświadczeń polsko-czeskich i dyskusję o możliwościach utworzenia transgranicznego klastra kulturalnego i wspólnej promocji kulturalnej walorów pogranicza, co będzie także poparte wynikami polsko-czeskich badań naukowych. Wnioski z badań można będzie włączyć do przyszłych strategii rozwoju pogranicza i gmin – członków Euroregionu.