Wnioskodawca

Wnioskodawcą Projektu jest Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie.