„Informatyka a innowacja.Współczesne wyzwania gospodarki i biznesu”     

     12.09.2013

Przedłożono wniosek o publikację monografii „Zastosowania Informatyki w gospodarce i biznesie". W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji przez Komisję ds. Badań Naukowych  i Wydawnictw, zakładanym terminem wydania publikacji jest I kwartał 2014 roku.

30.08.2013

Dziękujemy wszystkim autorom za przesłane artykuły do przygotowywanej publikacji pt.: „Zastosowania Informatyki w gospodarce i biznesie", pod redakcją dr inż. Macieja Rostańskiego oraz mgr inż. Jacka Urody.

Autorzy zostaną poinformowani o wynikach wstępnych recenzji proponowanych artykułów.

08.06.2013

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom i uczestnikom za udział w I Studenckiej Konferencji Naukowej „Informatyka a innowacja. Współczesne wyzwania gospodarki i biznesu”. Konferencja odbyła się w dniach 6-7 czerwca 2013 r. siedzibie głównej Uczelni, jako kulminacyjny element Tygodnia Innowacyjności IT.

Organizacja konferencji była możliwa dzięki realizacji projektu „Innowacyjne specjalności na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 


Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.