O projekcie

Projekt "Zaprogramuj swoją przyszłość – Inform@tyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej" przewiduje:

  • shutterstock_744272Program stypendialny - na I roku studiów stypendium przyznawane będzie w oparciu o wyniki ze studiów I stopnia i ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Na kolejnych semestrach nauki, otrzymanie stypendium zależeć będzie od miejsca na liście rankingowej sporządzonej na podstawie wyników w nauce. Zasady przyznawania stypendium zawarte zostaną o opracowany Regulamin stypendialny.
  • Programy wyrównawcze - dodatkowe zajęcia mające na celu wyrównać i uzupełnić wiedzę studentów I roku studiów stacjonarnych. W ramach każdego naboru planowane jest przeprowadzenie zajęć w wymiarze po 30 godzin dydaktycznych z przedmiotów sieci komputerowe, architektura komputerów oraz systemy operacyjne. Dla każdego z przedmiotów przygotowany zostanie program dydaktyczny.
  • Spotkania panelowe z praktykami - wykład-dyskusja prowadzony przez zaproszonych gości, na co dzień będących praktykami z dziedziny IT w renomowanych firmach.
  • Wizyty studyjne - wizyty studentów w firmach branży IT umożliwiające obserwację rzeczywistej struktury informatycznej w działaniu, udział w warsztatach praktycznych z pracownikami firm.
  • Program „Siła kobiet w informatyce" - warsztaty i szkolenia na temat: równości płci, asertywności, męskiego i kobiecego stylu pracy, mechanizmu stereo typizacji, prawa antydyskryminacyjnego, społecznej i kulturowej tożsamości płci, nowatorskich rozwiązań w firmach branży IT w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.
  • Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikowanych - zajęcia przygotowujące do egzaminów Cisco Certified Networking Associate (CCNA), Microsoft Certified System Engineer (MCSE) dla najlepszych studentów.
  • Staże studenckie - trzymiesięczne płatne staże dla najlepszych studentów. Staże realizowane będą we współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami regionu z branży IT.
  • Targi Nauki i Pracy - Organizacja trzech edycji targów z udziałem przedsiębiorców z branży IT przewidujące prezentację technologii informatycznych, produktów, osiągnięć firm.
  • Długoterminowe projekty konstruktywistyczne - metoda kształcenia grupowego pozwalające zmienić perspektywę kształcenia, rezygnując z bezpośredniego przekazywania wiedzy na rzecz tworzenia warunków do aktywnego konstruowania wiedzy przez studenta. W ramach projektu prowadzący wraz z grupą studentów określa cel i zadania do realizacji, cele pośrednie, zgodnie z metodyką prowadzenia projektów. Grupa określa własne przedsięwzięcie, dzieli się funkcjami w zespole. Efekty końcowe oceniane są przez prowadzącego jako odbiorcy projektu.
  • Szkolenia z zakresu pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej rozwijające umiejętności przy realizacji długoterminowych projektów konstruktywistycznych.

>>> zobacz atuty pojektu

Szukaj

Sonda

Odpowiedz na pytanie

Jak oceniasz projekt?

1 Votes left

jVS by www.joomess.de.

Galeria

MOD_RANDOM_IMAGE_NO_IMAGES

Zaprogramuj swoją przyszłość – Inform@tyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - www.efs.gov.pl
Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting